Bedrijfsinformatie

Mondier Bowenpraktijk Breda

Zeggeveen 7
4823 HM  Breda
info@mondier.nl

IBAN:    NL19INGB0004144003
BIC:       INGBNL2A
t.a.v.      P. van den Berg

KvK:      62491474

Als CAM therapeut heb ik een beroepscode en ben ik gecommitteerd te handelen conform de regelgeving. Vanuit de wet WGBO ben ik verplicht dossiers bij te houden en heb ik geheimhoudingsplicht van alle door de cliënt aan mij verstrekte gegevens.

Bij een klacht over mij als therapeut of over de behandeling verzoek ik u zich in eerste instantie tot mij te wenden. Mochten we in een gesprek niet tot overeenstemming komen, kunt u zich wenden tot de LVNG vertrouwenscommissie en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van SCAG conform de WKKGZ.